Uchwała antysmogowa – a czy Ty wymieniłeś już swój kocioł?

Od 2017 r. wprowadzane są na bieżąco uchwały antysmogowe dla każdego województwa w Polsce. Zobowiązują one do wymiany kotłów niespełniających określonych wymagań tzw. kopciuchów. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przegłosował taką uchwałę w roku ubiegłym (2020 r.).

Województwo świętokrzyskie

Uchwała z dnia 29 czerwca 2020 r.

od 1 lipca 2021 roku zakaz spalania:

  • mułów i flotokoncentratów węglowych (a także mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem);
  • węgla brunatnego (oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla);
  • węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm (czyli tzw. miałów);
  • a także wilgotnej biomasy (tj. o wilgotności powyżej 20 proc.). 

Kotły na paliwa stałe

  • od 1 lipca 2023 roku – zakaz stosowania kotłów pozaklasowych (tj. niespełniających norm określonych dla klasy 3, ani wyższej);
  • od 1 lipca 2024 roku – zakaz stosowania kotłów klasy 3 lub 4;
  • od 1 lipca 2026 roku – wolno użytkować kotły spełniające wymagania ekoprojektu zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe,
  • od 1 lipca 2026 roku – zakaz używania urządzeń grzewczych na paliwa stałe (w tym kotłów 5 klasy z wymaganiami ekoprojektu), jeśli istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowniczej lub ciepłowniczej. W przypadku urządzeń nowszych, tj. spełniających odpowiednie unijne normy ekoprojektu, zakaz ten wejdzie w życie dopiero w momencie końca ich żywotności.

Link do uchwały: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2020/2616/akt.pdf
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego: https://www.swietokrzyskie.pro/category/urzad-marszalkowski/departamenty/departament-srodowiska-i-gospodarki-odpadami/ochrona-powietrza/uchwala-antysmogowa/